Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Informacje ogólneKontaktAktualności
Informacje ogólne
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt

STUDENCKI ZESPÓŁ GÓRALSKI "SKALNI"

Informacje ogólne

Studencki Zespół Góralski „Skalni” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie skupia młodzież góralską z Podhala i okolic studiującą na wyższych uczelniach krakowskich. Zespół powstał w 1952 roku. Przedstawia folklor Podhala w formie autentycznej. Repertuar prezentowanych programów odzwierciedla bogactwo tego regionu. Muzyka, tańce i śpiewy wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców podhala i stanowią odrębną i oryginalną kulturowo część dziedzictwa Karpat. Muzyka podhalańska jest pełna żywioł ości i temperamentu. Instrumentarium stanowią skrzypce (prym i sekund) lub „złóbcoki” oraz basy (instrument zbliżony do wiolonczeli ). Tradycyjna kapela góralska składa się z dwojga lub trojga skrzypiec: prymu i sekundu oraz basów. Utwoty wykonane przez kapele góralską – „nuty” są utworami granymi z pamięci, bez zapisu nutowego. Przekazywane z pokolenia na pokolenie melodie zachowują charakterystyczne motywy melodyczne. Ich nazwy pochodzą bądź od sławnych wykonawców, np. „sabałowe”, „bartusiowe”, „duchowe”, bądź od nazwy kroków tanecznych „ozwodne”, „krzesane”, lub też od funkcji melodii w obrzędach, „pytackie”, „do ocepin”.

Taniec góralski oznacza się podobnymi cechami jak muzyka: jest dynamiczny i żywiołowy. Podstawowym tańcem jest solowy popis pary tanecznej, składający się z kilku odmian kroków, przerywanych przyśpiewkami wykonanymi przez tancerza. Tance wykonywane przez kilka par są układami dopasowanymi do wymogów sceny i stanowią rozwinięcie tańca jednej pary. Charakterystyczną odmianą tańca jest „zbójnicki” – męski taniec grupowy wykonywany w tempie marsza.

Śpiew podhalański to przede wszystkim „śpiew wierchowy”, wywodzący się z kultury pasterskiej. Jest to śpiew dwu-, czasem trzygłosowy z jednym głosem wiodącym. Charakteryzuje się on nieregularną rytmiką i zindywidualizowanym stylem wykonawczym. Osobną grupę śpiewów stanowią śpiewy wykonywane do tańca lub przy obrzędach.

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45