Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Informacje ogólneKontaktAktualności
Informacje ogólne
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt
Informacje ogólneKontakt

RADA PROGRAMOWA CKS

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Rada Programowa Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to organ doradczy i opiniodawczy powołany przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR, zajmujący się przygotowaniem i realizacją wydarzeń kulturalnych i innych imprez odbywających się przede wszystkim w Klubie Akademickim "Arka".

W skład Rady Programowej wchodzą po jednym studencie z każdego wydziału i jednostek międzywydziałowych, dwóch wskazanych przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni oraz kierownicy artystyczni jednostek Centrum Kultury Studenckiej.

 

Kontakt:

Skład Rady Programowej

Przewodniczący -  Robert Łoś (W. Technologii Żywności)

Pracownik naukowy dr hab. Jerzy Skrzyszewski,

Pracownik naukowy prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech,

Kierownik CKS mgr inż. Michał Szanduła,

 

Monika Bant (W. Inżynierii Produkcji i Energetyki),

Klaudia Boduszek (W. Rolniczo-Ekonomiczny),

Andrzej Majerski (W. Hodowli i Biologii Zwierząt),

Anna Sikora (W. Inżynierii Środowiska i Geodezji),

Artur Trzcianski (W. Leśny),

Elżbieta Hoły (W. Ogrodniczy),

Klaudia Dobosz (Architektura Krajobrazu),

Agnieszka Ćwik (Biotechnologia),

email: rada.programowa.cks@gmail.com

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45